Kerstvakantie

In de nieuwsbrief van oktober j.l. is per abuis vermeld dat de kerstvakantie op 17 december begint. Dit moet 24 december zijn, zie ook vakantierooster.

Pagina 7 van 7