JM Slideshow Responsive

Contributie

Contributie

Contributie GVN seizoen 2020-2021
GVN incasseert de contributie achteraf per kwartaal
Gymnastiek   bondscontributie €  maand € kwartaal
  Tot en met 16 jaar € 5,65 € 11,50 € 40,15
16 jaar en ouder € 6,95 € 14,00 € 48,95
Springgroep        
  Tot en met 16 jaar € 5,65 € 16,00 € 53,65
16 jaar en ouder € 6,95 € 19,50 € 65,45
Eenmalige bijdrage per seizoen      € 50,00
A-Selectie        
  Tot en met 16 jaar € 5,65 € 25,00 € 80,65
16 jaar en ouder € 6,95 € 30,75 € 99,20
Eenmalige bijdrage per seizoen      € 50,00
B-Selectie        
  Tot en met 16 jaar € 5,65 € 16,00 € 53,65
16 jaar en ouder € 6,95 € 19,50 € 65,45
Eenmalige bijdrage per seizoen      € 50,00
Bewegen 50+   € 6,95 € 14,25 € 49,70
Pilates   € 6,95 € 14,25 € 49,70
Total body workout (high)   € 6,95 € 14,25 € 49,70
         
Streetdance 5 tot en met 16 jaar € 5,65 € 11,50 € 40,15
         

Het inschrijfgeld bedraagt €3,50 en wordt gelijktijdig met de eerste contributie incassering geïnd.

De contributie van GVN is berekend op ongeveer 10 maanden les, maar wordt gespreid betaald over 12 maanden.

Het bankrekeningnummer van GVN is NL90RABO034.55.03.511 (Rabobank Vaart en Vechtstreek)

Als verenging zijn we lid van de KNGU en hiervoor dient ieder lid bondscontributie te betalen.

Dit bedrag wordt door de vereniging dus ook volledig afgedragen aan de KNGU.

Indien u zich afmeldt bij GVN zal er na de verwerkingsdatum van de afmelding nog één keer contributie

afgeschreven worden. Dit komt omdat GVN achteraf incasseert!

email this page