JM Slideshow Responsive

Privacy

AVG Wetgeving

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Gymnastiek Vereniging Nieuwleusen, gevestigd te Nieuwleusen, hierna te noemen: `GVN`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn

Ontvangers

         

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden
 • Ledenadministratie
 • KNGU
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
 • Ledenadministratie
Scouten van talent
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna
 • Ledenadministratie
 • Hoofdtrainer(s) Dans, Turnen en Springen
Ouders kunnen waarschuwen in geval van nood
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst
 • Trainers van de groepen
 • Ledenadministratie
Inschrijven voor wedstrijden
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst
 • Hoofdtrainers van de wedstrijd-groepen
 • Organisatie van de wedstrijden


Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en wedstrijdschema’s
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.
 • PR
 • Hoofdtrainer Dans
 • Hoofdtrainer Turnen/Springen
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is.
 • Sponsoren
 • Andere verenigingen

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt GVN uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die GVN met u heeft, tenzij GVN wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht GVN te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij GVN op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal GVN deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van GVN hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

GVN treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van GVN. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. GVN raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

GVN past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. GVN raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal GVN er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of GVN wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Maaike Doggen

E-mail:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoonnummer:          06-57591337

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

email this page