JM Slideshow Responsive

Vrijwilligers-ouderhulp

Vrijwilligersbeleid

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

Onze vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. GVN draait voor een groot deel op de bereidheid van vrijwilligers die zich kosteloos willen inzetten voor de vereniging.

Er zijn vrijwilligers die incidenteel werkzaamheden verrichten, zoals het helpen bij wedstrijden, activiteiten, jureren, kantinewerkzaamheden en andere incidentele zaken. Maar er zijn ook vrijwilligers die tijd in onze vereniging steken door structurele werkzaamheden te verrichten. Denk hierbij aan bestuursleden en commissieleden.

Het is van belang dat er vrijwilligers zijn die een bijdrage kunnen of willen bieden bij het uitvoeren van de verschillende taken. Daarom hebben we besloten een richtlijn vast te stellen over vrijwilligerswerk en welke inzet we van ouders/leden vragen.

Waarom een richtlijn? Omdat de inzet van vrijwilligers een terugkerend thema is op de bestuursvergadering en het organiseren van de inzet van vrijwilligers veel tijd vraagt van diegenen die nu al actief vrijwilligerswerk doen binnen onze vereniging. Het zijn vaak dezelfde ‘handen’ die helpen. Wij denken dat dat anders kan en moet en willen graag meer ‘handen’ bij onze vereniging betrekken zodat het voor iedereen ‘licht werk’ wordt.

Waarom vragen we je vrijwilligerswerk te doen? Lid zijn van een vereniging geeft bepaalde ‘rechten’. Het bestuur en de trainers zetten zich er wekelijks voor in dat je als lid met veel plezier je trainingen/groepslessen kunt volgen en alle randzaken daaromheen georganiseerd worden. Daar waar mogelijk kun je deelnemen aan wedstrijden op jouw niveau en de benodigde lesmaterialen worden binnen de financiële kaders door de vereniging aangeschaft. Onze vereniging en onze leden mogen er trots op zijn dat elke week circa 300 leden actief sporten onder begeleiding van goed geschoolde trainers en assistenten.

Het lidmaatschap van een vereniging geeft je in eerste instantie vooral plezier maar er zijn ook een paar ‘verplichtingen’. Je betaalt maandelijks uiteraard je contributie. Die willen we voor jou graag zo laag mogelijk houden. Daarom organiseren we diverse activiteiten om inkomsten voor de club te realiseren. Bijvoorbeeld de organisatie van wedstrijden in onze sporthal op diverse niveaus, diverse ledenacties maar ook onze inzet bij de Mega Piratenfeesten en Oranjefeesten. Deze activiteiten genereren een belangrijke bron van inkomsten.

Omdat we onze leden ook betrokken willen houden, organiseren we ook diverse activiteiten voor de leden (en voor potentiële leden), de gyminstuif, onderlinge gymwedstrijden, de pietengym, vrijwilligersavond etc.

Voor al deze activiteiten vragen we geregeld inzet van onze leden/ouders. Op de vraag om een steentje bij te dragen, willen we je vragen positief te reageren. En dan bij voorkeur omdat je het ook belangrijk vindt om betrokken te zijn bij onze vereniging.

Maar we begrijpen ook dat we rekening moeten houden met ieders agenda daarom willen we de inzet ook zo veel mogelijk verdelen.

Wat vragen we van jou?

We vragen ieder lid oud of jong, dan wel de ouder(s)/verzorger(s) een positieve bijdrage te leveren in tijd en betrokkenheid om te zorgen dat vele handen licht werk maken.

Van elk lid, jong of oud wordt gevraagd beschikbaar te zijn voor vrijwilligerstaken.

Van jeugdleden wordt verwacht dat ze (op verzoek) een bijdrage willen leveren aan de activiteiten die worden georganiseerd voor de gymnasten/turnsters (bijvoorbeeld jurymeisje, ranja schenken, pietengym etcetera). Wij merken ook dat onze jeugdleden het erg leuk vinden om zo betrokken te zijn/worden bij de GVN-activiteiten.

Van ouders van jeugdleden tot 16 jaar en van leden van de avondgroepen wordt gevraagd om in elk geval twee à drie dagdelen beschikbaar te zijn voor diverse vrijwilligerstaken. Zoals bijvoorbeeld (kantine)werkzaamheden bij wedstrijden, (bar)werkzaamheden bij Oranjefeesten/MegaPiratenfeesten etcetera.

Uiteraard zijn er ook structurele werkzaamheden te doen, zoals het lid zijn van het bestuur of activiteitencommissie, het wassen van kleding. Ook daarvoor vragen we leden of ouders van leden die zich daarvoor willen inzetten. We willen je ook vragen om ook deze verzoeken serieus te overwegen en te realiseren dat we erg blij zijn met een positieve reactie.

Hoe kunnen wij het beste rekening houden met ieders interesse en agenda? We houden het graag zo leuk mogelijk en we willen ook rekening houden met een ieders agenda waar mogelijk. Daarom wordt er in elk geval aan het begin van het seizoen gevraagd waar je je graag voor wilt inzetten en wordt waar mogelijk al aangegeven voor welke dagen we inzet van vrijwilligers vragen.

Er wordt op basis daarvan een planning gemaakt. Als je niet hebt gereageerd wordt er vanuit gegaan dat je op de genoemde dagen gewoon beschikbaar bent en word je ingeroosterd.

Ook gedurende het seizoen zijn er activiteiten waarvoor we vrijwilligers nodig hebben. Op dat moment wordt per mail gevraagd om extrahulp. Hierbij wordt ook de inzet gevraagd van diegene die zich tot dan toe nog niet als vrijwilliger hebben ingezet.

We willen je ook vragen om rekening te houden met de planning van de activiteitencommissie en als je ingeroosterd bent er ook te zijn. Dat betekent heel concreet, tijdig ruilen als je niet kan (en de contactpersoon informeren!) en er zijn als je ingeroosterd staat. Het is niet prettig als je er niet bent en we wel op je rekenen.

Tot slot

Wij gaan er vanuit dat jij je graag wilt inzetten voor GVN en als bestuur willen we graag dat je met plezier vrijwilligerswerk doet voor onze vereniging. Als er onverhoopt iets misloopt of het gaat anders dan je had verwacht dan horen we dat graag. Dan proberen we het op een goede manier op te lossen. En ja, deze richtlijn is ook opgesteld door een vrijwilliger. Mocht je nog suggesties, tips of opmerkingen hebben waar we als vereniging ons voordeel mee kunnen doen, laat het ons dan vooral weten via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Graag tot ziens in de sporthal!

email this page