JM Slideshow Responsive

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelding kan via het inschrijfformulier, welke hieronder valt te downloaden. Tevens is dit formulier te verkrijgen bij de train(st)er. Het ingevulde formulier dient ondertekend te worden ingeleverd bij de train(st)er. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 3 maanden.

In dit formulier wordt gevraagd om een handtekening voor de automatische incasso per bank of giro voor het innen van de contributie. De contributie zal per kwartaal per automatische incasso worden geïnd.

email this page